Національна асоціація кредитних спілок України
Головна сторінка
Основні принципи діяльності
Умови членства
Правила надання фінансових послуг
Органи управління
Контактна інформація та реквізити
Звітність та аудит
 

ОГОЛОШЕННЯ

    В зв’язку з набранням чинності 17.03.2020р. Постанови Кабінету Міністрів України № 215 від 16.03.2020р. «Про внесення змін до постанови КМУ від 11.03.2020р. №211 щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом» на період дії карантину заборонено приймання відвідувачів, а обслуговувування членів кредитної спілки буде здійснюватись шляхом безготівкових розрахунків:

Кредитна спілка «ЗАХИСТ»
Код ЄДРПОУ 19434959
р/р UA893052990000026507030400176
в Криворізькій філії АТ КБ «Приватбанк»
МФО 305299
ПІБ платника – члена кредитної спілки.

 

тел.: (0564) 92-03-14
 факс: (0564) 92-13-92
 ел. адреса: kszahist@ukr.net

 

Кредитна спілка «Захист» (КС «Захист»)

 

   Кредитна спілка «Захист» (далі – кредитна спілка) — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

   Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг.

   Дата проведення державної реєстрації КС «Захист» - 12.06.1996 р.

   Основні види діяльності КС «Захист»
Для досягнення статутної мети КС «Захист»:

 • приймає вступні та обов’язкові внески від членів спілки;
 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;
 • залучає на договірних умовах внески(вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і безготівковій формі.
 • виступає поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;
 • у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки;
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Нацкомфінпослуг, та паї кооперативних банків;
 • залучає на договірних умовах кредити банків , кредити об’єднаної кредитної спілки;
 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг;
 • виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів;
 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;
 • проводить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

 Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою «Захист»:

 • залучення внесків (вкладів)членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
 • надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучення коштів, крім внесків (вкладів)членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

 Посередницькі послуги в кредитній спілці «Захист» - відсутні.

 Відомості про відокремлені підрозділи : відокремлених підрозділів в КС «Захист» - немає.  

 Відомості про державну реєстрацію КС «Захист:

Дата державної реєстрації – 12.06.1996 р., дата та номер запису – 12.06.1996 р.,  № 12271200000005694

  Інформація про включення КС «Захист» до державного реєстру фінансових установ:

 Cерія та номер свідоцтва КС № 215, дата видачі свідоцтва – 04.06.2004 р.

  Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання  щодо особи, яка  надає фінансові послуги : 

Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua

  Відомості про ліцензії та дозволи, видані КС "Захист" за останні три роки

Назва ліцензії:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (початок дії ліцензії 08.03.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - чинна).
Розпорядження Нацкомфінпослуг №  516 від 07.03.2017 р.

Назва ліцензії:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 08.03.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - чинна).
Розпорядження Нацкомфінпослуг № 507 від 07.03.2017 р.

Місце знаходження КС «Захист»:

50101 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область,
пр. Металургів, 36 а
Код території за КОАТУУ – 1211036300
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19434959
тел. (0564) 92-03-14
факс (0564)92-13-92 
ел. адреса kszahist@ukr.net

 

 

 

  

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки:


 

Свідотсво про державну реєстрацію юридичної особи КС "Захист"
Свідотсво про реєстрацію фінансової установи КС "Захист"
   
   
Національна асоціація кредитних спілок України